Actueel

Werk in uitvoering: nieuwe website Liemerse Uitdaging!

De website van de Liemerse Uitdaging wordt de komende maanden vernieuwd. De hiermee gepaard gaande werkzaamheden kunnen ervoor zorgen dat de informatie die u in onze vraag- en aanbodoverzichten vindt niet altijd up-to-date zijn. Heeft u een vraag, een aanbod, of wilt u informatie over openstaande aanvragen en/of spullen uit onze spullenbank? Stuur ons een... Bekijk artikel

De Liemerse Uitdaging, een succesformule

De Liemerse Uitdaging is de ‘sociale verbinder’ tussen bewoners van de Liemerse samenleving en het lokale bedrijfsleven. Wij dagen maatschappelijk betrokken ondernemers uit om menskracht, materialen en middelen in te zetten voor de inwoners van de regio.

Onze missie is Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) te stimuleren door verbindingen op lokaal niveau tot stand te brengen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Verschillende partijen die veel voor elkaar kunnen betekenen maar elkaar niet altijd weten te vinden, verbinden wij met elkaar. Stichtingen en verenigingen op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en natuur, maar ook buurtverenigingen en burgerinitiatieven hebben hulpvragen. Of het nu gaat om het beschikbaar stellen van vergaderruimte, het verlenen van juridisch of commercieel advies, extra menskracht bij projecten of het verkrijgen van materialen. Voor al deze hulpvragen en/of aanbod kunt u terecht bij de Liemerse Uitdaging!

Audrey Jeurissen
Manager Liemerse Uitdaging

 

Bekijk in deze video, gemaakt door Kiektan, hoe we te werk gaan:

Quotes

 • “De Uitdaging maakt betekenisvolle verbindingen in onze samenleving. Elke bijdrage betaalt zich ruimschoots uit in maatschappelijk nut. Zo maakt De Uitdaging het verschil.”
 • “Super werk om te doen!”
 • “Hier krijg ik zoveel energie van!!”
 • “De Liemers is in beweging. De Liemerse Uitdaging is een mooi initiatief waarbij het bedrijfsleven zich inzet voor de lokale samenleving”
 • "Alle betrokken partijen willen samenwerken voor het 'goed'."
 • “Er zijn mooie verbindingen gelegd dankzij de Uitdaging en er is een bijzondere samenwerking tot stand gebracht tussen verenigingen, stichtingen, bedrijfsleven en gemeenten"
 • “De Liemerse Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven, maar vooral voor actie. Een prachtig initiatief en een bijzonder platform”
 • “Samen het verschil maken vanuit echte betrokkenheid”.
 • "De inzet en actiegerichtheid van de matchgroepen zorgen voor succesvolle en mooie verbintenissen".
 • “De matchgroep Montferland van de Liemerse Uitdaging is een daadkrachtige club. Door logisch te denken, komen we vaak snel tot praktische oplossingen.”
 • “Het gaat om anders denken en samen doen”
 • “De Liemerse Uitdaging, streekgebonden en betrokken”.
 • “We werden geattendeerd op de Uitdaging. Een geweldig initiatief dat ons tweehonderd prachtige posters heeft opgeleverd. Twee bedrijven kregen dit belangeloos binnen drie weken voor elkaar. Uiteindelijk heeft deze actie zeker 75 fietsen opgeleverd, een geweldig resultaat!”
 • “Het bedrijfsleven en de samenleving zijn op elkaar aangewezen en dus is het belangrijk om goed samen te werken. En precies dat krijgt de Montferlandse Uitdaging voor elkaar.”
 • “Een ander willen helpen, daar begint het bij de matchgroep van de Liemerse Uitdaging mee. Het is heel inspirerend en motiverend om te zien en te ervaren hoeveel je samen kunt bereiken.”
 • “Het is prachtig om te ervaren dat er zoveel mensen zich inzetten om het leven van anderen leuker en draaglijker te maken. Wij laten zien dat je het niet altijd alleen hoeft te doen; wij houden wel van een uitdaging!”
 • “In de matchgroep zitten allemaal enthousiaste en creatieve mensen! Het is leuk om te zien hoe iedereen elkaar aanvult.”
 • “Het effect van de Uitdagingen is zo groot dat je eigenlijk niet begrijpt dat het nu pas erkend wordt”.  
 • “De Liemerse Uitdaging biedt structuur in het mvo netwerken. Mooi vind ik dat de Uitdaging een drive heeft de maatschappelijk organisaties verder te brengen.”
 • “Het bedrijfsleven is absoluut bereid te helpen, maar daarvoor moet wel actie worden ondernomen”

Nieuws

 • 05 december 2018
  Werk in uitvoering: nieuwe website Liemerse Uitdaging!
  De website van de Liemerse Uitdaging wordt de…
 • 27 november 2018
  Persbericht Beursvloer de Liemers 2018
  De derde editie van Beursvloer de Liemers leverde…

Tweets