Criteria voor hulpaanvragen

Jullie organisatie komt in aanmerking voor onze kosteloze bemiddeling als:

  • jullie een maatschappelijke, niet-commerciële organisatie zijn (stichting, vereniging of bewonersinitiatief);
  • jullie het leven van mensen in de Liemers een beetje mooier maken. Hiertoe behoren organisaties op het gebied van sport, ontspanning, educatie, milieu, kunst en cultuur die de sociale cohesie stimuleren en ondersteunen, die kansen vergroten voor inwoners van de Liemers, die eenzaamheid voorkomen of bestrijden en die zich bezighouden met armoede en schuldenproblematiek.

Jullie vraag komt in aanmerking als die:

  • helder en concreet omschreven is;
  • niet te omvangrijk of te complex is;
  • door jullie zelf niet uitgevoerd kan worden omdat de mogelijkheden (kennis, menskracht, middelen e.d.) niet aanwezig zijn;
  • samen met inwoners/vrijwilligers kan worden uitgevoerd;
  • een concreet eindresultaat heeft met een structureel effect. Bij het resultaat is sprake van een zekere continuïteit.

In principe kan alles aangevraagd worden waarmee het bedrijfsleven je – in natura – kan helpen. Verzoeken om financiële middelen of sponsoring worden niet in behandeling genomen.

Terug naar het aanmeldformulier