Wat is een Beursvloer?

Beursvloer de Liemers is een jaarlijks terugkerend en beproefd evenement waarbij lokale bedrijven, serviceclubs, onderwijs en maatschappelijke organisaties samenkomen om matches te maken. Bedrijven zetten beschikbare middelen, expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in om een maatschappelijke organisatie te ondersteunen in hun hulpvraag. Bij een succesvolle match biedt de ontvangende partij ook een leuke tegenprestatie. Dat gaat van een huisgemaakte appeltaart tot een kijkje achter de schermen. Er wordt dus gehandeld ‘met gesloten beurs’, er komt geen geld aan te pas.

Hoe gaat zo’n Beursvloer nu precies in z’n werk en waarom zou je meedoen? Op die vragen geven we je antwoord in onderstaand overzicht:

Werkwijze

Met een slag op de gong komt de Beursvloer tot leven. Gedurende één uur zoeken vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties hét bedrijf of dé organisatie die hen aan de felbegeerde spullen, adviezen of menskracht gaat helpen. Ze stellen zich voor aan de andere partij en proberen deze te interesseren voor hun missie/vraagstuk. Aanwezige hoekmannen en vrouwen (matchmakers) helpen de deelnemers bij hun zoektocht en brengen partijen bijeen. Iedereen praat met iedereen. Matches worden vastgelegd door een notaris, en tegenprestaties worden bedacht.

Nog een slag op de gong betekent het einde van de Beursvloer. En hebben deelnemers hun match niet gevonden? Niet getreurd, veel matches komen tot stand na afloop door onderlinge contacten die uitgewisseld zijn. 

Wat is een match, en wat is een tegenprestatie?

Vrijwillige inzet voor de samenleving; daar draait het om bij het maken van matches. Ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen, zetten zich in voor de buurt en de maatschappij. Niet met geld, maar met hun kennis, kunde, capaciteit of goederen. Bij voorkeur is de match tweerichtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig partnerschap ontstaat. Let op, de tegenprestatie hoeft niet van gelijke waarde te zijn als het aanbod, het gaat met name om de wil iets terug te doen. Alle ruilhandel is met gesloten beurzen.

Er zijn verschillende matches denkbaar, tussen maatschappelijke organisaties, tussen ondernemer en maatschappelijke organisatie, maar ook tussen ondernemers. Hoekmannen en vrouwen helpen de deelnemers bij het matchen en bij het invullen van het matchformulier. 

Enkele voorbeelden van matches en tegenprestaties
Materialen en faciliteiten – Een EHBO-vereniging zoekt een trainingsruimte voor de dinsdagavond; een school stelt zijn personeelskantine beschikbaar en krijgt in ruil daarvoor voor 2 medewerkers een training Bedrijfshulpverlening.
Advies (juridisch, financieel, technisch, ict) – Een accountants firma stelt de jaarrekening van een natuurstichting op en geeft de penningmeester hierbij enkele uren advies. De natuurstichting verzorgt als dank een wandeling (met gids) voor alle medewerkers van het bedrijf en sluit de match af met een gezamenlijke picknick.
Coaching, training & onderzoek – Medewerkers van de afdeling P&O van een bank trainen jongeren in een achterstandswijk op sollicitatievaardigheden. In ruil daarvoor verzorgen de jongeren een rap-optreden tijdens een relatie-evenement van deze bank. 
Menskracht, klussen & activiteiten – Een managementteam van een onderneming knapt de kinderboerderij van het dorp op. Als tegenprestatie verzorgt het team van de kinderboerderij een open dag voor medewerkers van het bedrijf met een hapje.
Marketing, communicatie & pr – Een communicatiebureau maakt samen met de voedselbank een communicatieplan om de naamsbekendheid te vergroten. De voedselbank plaatst het logo van de aanbieder een jaar lang op de vrachtwagen.

Voor wie

Bedrijven en serviceclubs – De Beursvloer is er voor ondernemers die iets willen betekenen voor de samenleving en zoeken naar mogelijkheden om hun maatschappelijke betrokkenheid vorm te geven. Elk bedrijf, groot of klein, heeft iets te bieden en kan maatschappelijk betrokken ondernemen. Door een dagje met z’n allen te gaan klussen, met (overtollige) materialen, door overdracht van expertise of door het aanbieden van faciliteiten. Met wat zij in huis hebben kunnen ze concrete hulp bieden aan initiatieven die zij een warm hart toedragen. Daarmee versterken ze niet alleen de lokale samenleving maar ook hun eigen (maatschappelijke) imago.

Maatschappelijke organisaties Veel Liemerse maatschappelijke organisaties, zoals stichtingen, verenigingen of particuliere initiatieven, zetten zich met hart en ziel in voor de lokale samenleving. Zij beschikken daarbij niet op ieder moment over voldoende middelen, expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken om hun doelen te verwezenlijken. Soms gaat het eenvoudigweg om ‘handjes’, een andere keer om materialen of faciliteiten. Maar ook bestuurlijke ervaring of handige contacten kunnen zeer welkom zijn. Door kennis te maken met diverse ondernemers en organisaties kunnen knelpunten besproken en zelfs opgelost worden.

Gemeenten – Gemeenten willen verbindingen leggen tussen partijen in bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Ondernemers en onderwijsinstellingen kunnen met hun expertise, contacten en netwerken deze organisaties vooruit helpen. Gemeenten willen ook hun medewerkers stimuleren vrijwilligerswerk op te pakken in het kader van maatschappelijke betrokkenheid.

Ook als je niet specifiek een vraag of aanbod hebt maar wel graag van betekenis wilt zijn is de beursvloer de ideale plek om eens kennis te maken met elkaar. De ontmoeting levert vaak meer op dan je in eerste instantie verwacht.

Belangrijk om te weten – Een aanbod hoeft niet vanzelfsprekend altijd van een bedrijf te zijn. Je ziet ook dat maatschappelijke organisaties elkaar vinden en verder weten te helpen, er zijn zelfs ondernemers die iets van elkaar kunnen leren. Kortom, de Beursvloer zorgt voor kennismaking en samenwerking tussen diverse partijen. Wat de ene partij over heeft of wil aanbieden, kan voor de ander precies het verschil betekenen. Maar je moet elkaar dan wel weten te vinden. De Beursvloer biedt een makkelijk en laagdrempelig podium voor haar deelnemers.

Wat levert het op?

Het rendement van de Maatschappelijke Beursvloer bestaat uit concrete matches maar zeker ook uit het leggen van nieuwe contacten, versterken van je netwerk en creëren van duurzame samenwerkingen. Verschillende werelden ontmoeten elkaar. Partijen die elkaar anders niet snel tegen zouden komen raken in gesprek.

Rendement voor bedrijven

 • invulling geven aan de maatschappelijke betrokkenheid/sociaal ondernemen
 • versterken van het (maatschappelijk) imago
 • kans om veel maatschappelijke organisaties in een korte tijd persoonlijk te ontmoeten en te spreken
 • vaardigheid ontwikkelen als maatschappelijk betrokken ondernemer, verder kijken dan sponsoring

Rendement voor maatschappelijke organisaties

 • vraag/klus die op eigen kracht niet of moeilijk te realiseren is, wordt verwezenlijkt
 • kans om veel aanbieders in een korte tijd persoonlijk te spreken
 • mogelijkheid om een duurzaam bedrijvennetwerk op te bouwen dat ook op andere momenten benaderd kan worden
 • Tot stand brengen van ‘omgekeerde integratie’ (je deuren openzetten voor de buitenwereld)

Rendement voor gemeenten

 • succesvolle methode om samenwerking tussen het maatschappelijke veld en het bedrijfsleven te stimuleren
 • aansluiting op de sociale agenda 
 • verbreding van het lokale netwerk

In 2021 leverde Beursvloer de Liemers meer dan 50 matches op. Zou je deze matches omrekenen naar klinkende munten, dan leverde dit een maatschappelijke waarde van ruim € 68.000,- op. Daarmee kunnen we stellen dat het rendement van een Beursvloer indrukwekkend is. De praktijk leert dat in het onderlinge contact nog veel meer uitwisseling ontstaat, dan vooraf bedacht of gevraagd. Op de Beursvloer valt dus véél winst te behalen, voor alle deelnemers.

Deelnemen = inschrijven

November 2023 wordt een nieuwe beursvloer georganiseerd. Via deze website en op onze sociale media wordt een vooraankondiging gedaan met de datum en locatie. De inschrijving voor deelname aan Beursvloer de Liemers, editie zeven, start september 2023. 

Beursvloer de Liemers is een samenwerking van Caleidoz, Mikado, Welcom en de Liemerse Uitdaging. In 2022 vond de zesde editie van dit evenement plaats bij Symbion, school voor praktijkonderwijs in Didam.

Deelnemen vergt weinig voorbereiding en is gratis. Je hoeft geen stand op te bouwen en een hapje en drankje staan klaar.