Wat is een Beursvloer?

Op de Maatschappelijke Beursvloer ontmoeten gemeenten, bedrijven, onderwijsinstellingen, serviceclubs en maatschappelijke organisaties elkaar. Niet om er aandelen te verhandelen, maar om profijt van elkaar te hebben. De Beursvloer is er voor bedrijven en serviceclubs die een maatschappelijk bijdrage willen leveren aan de (lokale) samenleving waarvan zij deel uitmaken. Én de Beursvloer is er voor instellingen, verenigingen en organisaties die op zoek zijn naar ondersteuning in de vorm van kennis, kunde, capaciteit of goederen. Op de Beursvloer ontmoeten deze partijen elkaar met als doel matches te maken met gesloten beurs

Hoe gaat zo’n Beursvloer nu precies in z’n werk en waarom zou jij eraan deelnemen? Op die vragen geven we je antwoord in onderstaand overzicht:

Werkwijze

Met een slag op de gong komt de Beursvloer tot leven. Gedurende één uur zoeken vertegenwoordigers van vrijwilligersorganisaties hét bedrijf of dé organisatie die hen aan de felbegeerde spullen, adviezen of menskracht gaat helpen. Ze stellen zich aan de andere partij voor en proberen deze te interesseren voor hun missie/vraagstuk. Aanwezige hoekmannen en vrouwen helpen de deelnemers bij hun zoektocht en brengen partijen bijeen. Iedereen praat met iedereen. Matches worden vastgelegd door een notaris, en tegenprestaties worden bedacht.

Nog een slag op de gong betekent het einde van de Beursvloer. En hebben deelnemers hun match niet gevonden? Niet getreurd, veel matches komen tot stand in de aansluitende netwerkborrel of zelfs daarna.

Wat is een match

Vrijwillige inzet voor de samenleving; daar draait het om bij het maken van matches. Ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen, zetten zich in voor de buurt en de maatschappij. Niet met geld, maar met hun kennis, kunde, capaciteit of goederen. Bij voorkeur is de match tweerichtingsverkeer waardoor er een gelijkwaardig partnerschap ontstaat. Er wordt gehandeld op de Beursvloer, maar met gesloten beurzen.

Enkele voorbeelden
Materialen en faciliteiten – Een EHBO-vereniging zoekt een trainingsruimte voor de dinsdagavond; een school stelt zijn personeelskantine beschikbaar en krijgt in ruil daarvoor voor 2 medewerkers een training Bedrijfshulpverlening.
Advies (juridisch, financieel, technisch, ict) – Een accountants firma stelt de jaarrekening van een natuurstichting op en geeft de penningmeester hierbij enkele uren advies. De natuurstichting verzorgt als dank een heerlijke wandeling (met gids) voor alle medewerkers van het bedrijf en sluit de match af met een gezamenlijke picknick.
Coaching, training & onderzoek – Medewerkers van de afdeling P&O van een bank trainen jongeren in een achterstandswijk op sollicitatievaardigheden. In ruil daarvoor verzorgen de jongeren een rap-optreden tijdens een relatie-evenement van deze bank. 
Menskracht, klussen & activiteiten – Een managementteam van een onderneming knapt de kinderboerderij van het dorp op. Als tegenprestatie verzorgt het team van de kinderboerderij een open dag voor alle medewerkers van het bedrijf met een BBQ.
Marketing, communicatie & pr – Een communicatiebureau maakt samen met de voedselbank een communicatieplan om de naamsbekendheid te vergroten. De voedselbank plaatst het logo van de aanbieder een jaar lang op de vrachtwagen.

Voor wie

Bedrijven en serviceclubs – Ondernemers en serviceclubs zoeken naar mogelijkheden om hun maatschappelijke betrokkenheid concreet vorm te geven. Door een dagje met z’n allen te gaan klussen, door overdracht van kennis, kunde of creativiteit of door het aanbieden van faciliteiten, (overtollige) materialen of middelen. De Beursvloer is er voor die bedrijven die een bewogen hart hebben en graag iets extra’s willen doen voor onze omgeving.

Gemeenten – Gemeenten willen verbindingen leggen tussen partijen in bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Ondernemers en onderwijsinstellingen kunnen met hun expertise, contacten en netwerken deze organisaties vooruit helpen. Gemeenten willen ook hun medewerkers stimuleren vrijwilligerswerk op te pakken in het kader van maatschappelijke betrokkenheid.

Maatschappelijke organisaties – Organisaties en instellingen zoeken contacten met partijen die hen kennis of capaciteit bieden om grotere projecten of klussen op te pakken. Soms gaat het eenvoudigweg om ‘handjes’, een andere keer om materialen of faciliteiten. Maar ook bestuurlijke ervaring of handige contacten kunnen zeer welkom zijn.

Wat de ene partij over heeft of wil aanbieden, kan voor de ander precies het verschil betekenen. Maar je moet elkaar dan wel weten te vinden.

Wat levert het op?

Het rendement van de Maatschappelijke Beursvloer bestaat uit concrete matches maar zeker ook uit het leggen van nieuwe contacten, versterken van je netwerk en creëren van duurzame samenwerkingen. Verschillende werelden ontmoeten elkaar. Partijen die elkaar anders niet snel tegen zouden komen raken in gesprek.

In 2019 leverde Beursvloer de Liemers 97 matches op. Zou je deze matches omrekenen naar klinkende munten, dan leverde dit een maatschappelijke waarde van bijna € 40.000,- op. Daarmee kunnen we stellen dat het rendement van een Beursvloer indrukwekkend is!

Rendement voor bedrijven

  • invulling geven aan de maatschappelijke betrokkenheid/sociaal ondernemen
  • uitdaging om betrokkenheid verder te laten reiken dan sponsoring
  • kans om veel maatschappelijke organisaties in een korte tijd persoonlijk te ontmoeten en te spreken

Rendement voor maatschappelijke organisaties

  • vraag/klus die op eigen kracht niet of moeilijk te realiseren is, wordt verwezenlijkt
  • kans om veel aanbieders in een korte tijd persoonlijk te spreken
  • mogelijkheid om een duurzaam bedrijvennetwerk op te bouwen dat ook op andere momenten benaderd kan worden

Rendement voor gemeenten

  • succesvolle methode om samenwerking tussen het maatschappelijke veld en het bedrijfsleven te stimuleren
  • aansluiting op de sociale agenda 
  • verbreding van het lokale netwerk

Deelnemen

Beursvloer de Liemers is een samenwerking van Caleidoz, Mikado, Welcom en de Liemerse Uitdaging. Op maandag 8 november vindt de vijfde editie van dit evenement plaats bij De Stek in Duiven. Het ontvangst is om 16:30 uur en tegen 18:30 uur maken we het resultaat van het uur ‘handelen’ bekend. Aansluitend is iedereen welkom om nog even na te praten tijdens een netwerkborrel. Voor de liefhebbers is er zelfs de mogelijkheid om aan te schuiven en een lekker hapje met elkaar te eten (tegen een kleine vergoeding wat ten goede komt aan De Stek). Bekijk hier het programma.

Doe je mee? Deelname vergt weinig tijd en is gratis. Het enige wat we vragen is je even aan te melden via https://liemerseuitdaging.nl/aanmelden-beursvloer/ Voor toegang hanteren wij de actuele richtlijnen van de overheid (CoronaCheck).

Graag tot ziens op 8 november!

Pin It on Pinterest

Share This