Verbetering effectiviteit en efficiëntie van onze communicatie

01-01-1970MatchgroepVraagGerealiseerd
Wijkraad Duiven West wil graag gebruik maken van aanwezige kennis om onze communicatie met onze wijk-bewoners te verbeteren en te professionaliseren. Daarbij gaat het om inhoud maar voor ons belangrijker nog om verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de middelen die we daar-voor nu al inzetten en mogelijkheden om hiervoor ook meer en beter ‘de nieuwe media’ te gebruiken waar onze jeugd veel gebruik van maakt.

Communicatiehuis De Liemers heeft deze uitdaging opgepakt en verzorgt in september een workshop voor alle wijkraden in de gemeente Duiven