Inventaris voor het wijkpunt de Methen

12-07-2016MatchgroepVraagGerealiseerd
Voor het samen koken zijn we op zoek naar metalen bestek (Vorken, Messen, Lepels voor zon 20 personen). Deze vraag is door Welling Catering aangevuld met serviesgoed en gerealiseerd.

Voor het kantoor zijn we geinteresseerd in de hp scanner van de spullenbank.
Ook is er interesse voor het folderrek  om flyers van de diverse activiteiten die we origaniseren en de instanties die er zitten te kunnen showen.

Beiden hebben nu een nieuwe bestemming bij het wijkpunt.

.