Hulp bij overgang van vereniging naar stichting.

05-07-2024KennisbankVraagGerealiseerd
De wijkraad Duiven-West is een vereniging zonder geregistreerde leden. Uit praktische overwegingen heeft het bestuur van de wijkraad het voornemen om de rechtsvorm vereniging om te zetten naar een stichting.
De wijkraad wil daarbij graag ondersteuning om deze omzetting tegen de laagst mogelijke kosten te realiseren.

De wijkraad heeft gedetailleerd advies gehad van Notariaat Duiven Westervoort mbt het oprichten van de stichting waarmee ze verder kunnen.