Match! Notariaat NOTDW helpt werkgroep Andreaskerk Groessen

04-05-2021MatchgroepVraagGerealiseerd
Met dank aan de Liemerse Uitdaging en Notariaat Duiven Westervoort is de kerngroep omgevormd tot stichting. Het ultieme doel is het kerkgebouw voor het dorp Groessen maar ook voor de Liemers te behouden. Met een bestemming waarmee het gebouw kan blijven bestaan als beeldbepalend dorpsgezicht en behouden blijft voor de bewoners uit onze regio. De stichting betrekt daarom de Groessense inwoners bij het maken van plannen. Zo denkt een klankbordgroep actief mee.

De kersverse stichting is blij met de match met Notariaat Duiven Westervoort. En met notaris Jan van Swetselaar (midden op de foto), hij heeft de werkgroep geholpen met het opstellen van de statuten en het passeren van de akte.