Hulp bij het oprichten van Stichting Doesmee

10-06-2021KennisbankVraagGerealiseerd
Een groep statushouders uit Duiven en Westervoort hebben het initiatief genomen tot het oprichten van een eigen stichting om activiteiten/initiatieven te ondernemen die bijdragen aan de integratie en participatie van inwoners met een migratieachtergrond.

Zij hebben Mikado gevraagd voor ondersteuning van hun initiatief. De beleidsambtenaar voor statushouders van de gemeente Duiven ondersteunt dit initiatief van harte, omdat men het van belang vindt dat deze groep inwoners zelf actief aan de slag gaat met hun integratieproces en die activiteiten gaat organiseren tbv van hun participatietraject. De stichting wordt op deze wijze een rechtstreekse gesprekspartner voor de gemeentes, ipv dat er voor hen gepraat en georganiseerd wordt.

Match! Notaris Jan van Swetselaar van Notariaat Duiven Westervoort helpt het initiatief bij het opzetten van een stichting.