Praktische workshops voor vrijwilligers

01-01-1970MatchgroepVraagGerealiseerd
In het kader van de nationale vrijwilligerscampagne NL Doet heeft het Vrijwilligersplein Montferland het plan om een aantal (praktische) workshops aan te bieden aan Montferlandse vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
Er zijn een drietal onderwerpen waarvan we denken dat we daar via een uitdaging in het netwerk van de Montferlandse Uitdaging resultuaat kunnen boeken:
Kortom onze vraag is of er medewerkers van bedrijven in Montferland uit te dagen zijn om op vrijwillige basis hun talent / kennis in te zetten voor het verzorgen van een workshop over een van de drieonderwerpen:

1. Timemanagment
Het is leuk om bijvoorbeeld inzichtelijk te maken hoe je met tips en trucs vanuit timemanangement toch je bestuursfunctie kunt (blijven)
vervullen, ondanks allerlei andere bezigheden;

2. opmaken van een nieuwsbrief via Mailchimp
Communicatie via een nieuwsbrief wordt nog door veel verenigingen enstichtingen gedaan. Veel bedrijven doen dat ook en doen dat viaMailchimp. Wat kan dat programma voor mogelijkheden bieden aanverenigignen en stichtingen in relatie tot hun nieuwsbrief?

De cursus Timemanagement wordt verzorgd door Scholtanus Bedrijfsadvies.

De cursus mailchimp door Floo Duiven (vindt plaats in 2016)