Chocomel voor kerstfeest Stg. Weggeefhoek

01-01-1970MatchgroepVraagGerealiseerd
de stichting Weggeefhoek heeft als doelstelling het materieel ondersteunen van personen (door middel van het gratis aanbieden van goederen) die het financieel moeilijk hebben en die niet in aanmerking komen voor hulp anderszins, bijvoorbeeld voedselbank, kledingbank, kwijtscheldingen enzovoorts. Daarnaast het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn.

Op 20 december organiseren wij een kerstfeest voor onze doelgroep. Daarvoor zijn wij op zoek naar iemand die ons de chocomel wil leveren.

Welling Catering heeft voor dit kerstfeest de chocomel geleverd.