Inboedel van CCOG voor maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven

01-01-1970SpullenbankAanbodGerealiseerd
De Duivense Uitdaging heeft de inboedel van CCOG waarvan geen gebruik meer wordt gemaakt in de OGtent, verdeeld over maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven. Diverse verenigingen en stichtingen maakten gebruik van het aanbod, o.a.
Scouting Duiven, Kerk voor Nu, Duko, Bernadetteschool, Gilde St. Remigius, Inloophuis de Herberg, Stg. Winterevenementen en ErOpUit.
Serviesgoed, stoelen, tafels, glaswerk en nog heel veel andere spullen hebben een nieuwe bestemming gevonden.
Dank aan CCOG voor het aanbod, Chris Thijssen voor de hulp en Jacques Kok voor het maken van de foto's.