Hulp bij oprichten stichting

12-04-2015MatchgroepVraagGerealiseerd
Vraag van DAS GroessenDit jaar is voor het eerst de manifestatie Das Groessen gehouden. Een manifestatie waar bijna tachtig verenigingen en bedrijven uit het dorp Groessen zich presenteerden aan de regio. Het succes is zo groot dat de commissie die viel onder de Dorpsraad nu een eigen stichting wordt. Besloten is om Das Groessen eens in de drie jaar te organiseren en in de jaren zonder manifestatie iets anders voor het dorp c.q. regio te doen. Zonder winstoogmerk (vandaar de stichtingsvorm). Het zou geweldig zijn als we de kosten die we moeten maken om een stichting te worden via de Duivense Uitdaging gedekt krijgen. We hebben geen inkomstenbron waar we uit kunnen putten. We doen het met de tomeloze inzet van vrijwilligers.

Notariaat Duiven Westervoort heeft ervoor gezorgd dat de stichting werd opgericht