Oprichten van de stichting Gemaal Oude Rijn

02-11-2016MatchgroepVraagGerealiseerd
De Stichting Gemaal Oude Rijn gaat het herbestemde complex gratis toegankelijk maken voor educatie en bezoekersdoeleinden. Hiervoor wil zij een belevingsmuseum in en om het gemaal realiseren (ontsluiting Cultureel Erfgoed)

Erfgoed educatie: het doelbewust leren over en d.m.v. materieel en immaterieel erfgoed via gerichte instructie, zowel binnenschool als buitenschools

In het cultuurhistorisch pand een bijdrage leveren aan kunst, toerisme, museaal en educatiekarakter in de Liemers

Zij hebben gevraagd om notariele hulp voor de oprichting van de Stichting Gemaal Oude Rijn.

Prick en van Houtum, notarissen  gaat deze stichting oprichten,