advies m.b.t. financiële en fiscale consequenties bij privatisering van het gebouw

07-06-2016KennisbankVraagGerealiseerd
Dorpsaccommodatie Groessen is al geruime tijd in gesprek met de gemeente Duiven om tot privatisering van het gebouw over te gaan. Inmiddels zijn we in een vergevorderd stadium en spreken we over concept overeenkomsten voor wat betreft deze privatisering. Daar dit geen dagelijkse kost is voor de bestuurders, zoeken wij iemand die in financiële zin een advies zou kunnen geven. Ook kunnen wij kennis gebruiken van mogelijke fiscale consequenties.

Piet Nass gaat deze uitdaging aan.