hulp bij aanleggen van groot terras, plm 70 m²

11-08-2016MatchgroepVraagGerealiseerd
We willen graag een terras aanleggen achter de paardenstal, bij de Nutstuinen. Hiervoor zoeken we hulp, aangezien wij zelf hiertoe fysiek niet in staat zijn. We kunnen wel hand - en spandiensten verlenen, maar echt een terras aanleggen gaat onze capaciteiten te boven.

Vanuit de Liemerse Uitdaging hebben we de contact gelegd met Paul Holterman, leerkracht op het Symbion in Didam. Symbion is een school voor Praktijkonderwijs (PrO) in Didam. Praktijkonderwijs leidt leerlingen rechtstreeks op voor de arbeidsmarkt.
Hij is samen met zijn leerlingen komen kijken, of het project hen aansprak. In slechts 3 weken tijd, drie opeenvolgende dinsdagen, hebben deze jongelui het terras gerealiseerd.
De jongeren, die niet bij het terras konden helpen, hebben andere werkzaamheden voor de Nutstuinen verricht, o.a. het zogenaamde paardenveldje opschonen, druiven snoeien, randen langs de tuinen met de bosmaaier gemaaid, op meer plaatsen onkruid weggehaald.