Opstellen van een notariële akte Stichting Vrienden van Werenfried.

01-01-1970MatchgroepVraagGerealiseerd
Het aantal leden van de kerk loopt terug. Hierdoor zullen de komende jaren de inkomsten afnemen. De huidige Werenfriedkerk is een rijksmonument, vele honderden jaren oud. Dat vraagt om een duurzaam onderhoudsplan, waarbij rekening gehouden moet worden met de cultuur-historische aspecten van het pand. Om ook in de toekomst de uitgaven voor onderhoud te waarborgen willen we een Vriendenstichting oprichten.

Voor de oprichting van de vriendenstichting dient een notariële akte te worden opgemaakt.

Notariaat Duiven Westervoort richt de stichting op.