Skoopmobiel de Liemers

01-01-1970MatchgroepVraagGerealiseerd

SkoopMobiel, Bioscoop op locatie, de Liemers is een initiatief van en door vrijwilligers uit de Liemers.


Skoopmobiel biedt filmvoorstellingen op locatie aan:  • instellingen en organisaties voor ouderen en mensen met een lichamelijke of maatschappelijke beperking;

  • instellingen en organisaties met een maatschappelijk nut;


onder de volgende voorwaarden:

  • er is geen sprake van een financieel oogmerk

  • de activiteit wordt niet door anderen op locatie geleverd.


Aan dit initiatief ligt de gedachte ten grondslag om ouderen en mensen met een beperking, die moeilijk of geen gebruik meer kunnen of willen maken van activiteiten buiten de deur, een leuke middag aan te bieden door het vertonen van films. Tevens ontstaat zo de mogelijkheid om sociale contacten op te bouwen en te onderhouden.

Zij hebben een verzoek gedaan bij de Liemers Uitdaging voor de aanschaf van een inklapbaar projectiescherm waarop de films kunnen worden geprojecteerd. Het scherm dat zij nu gebruiken kan de films niet op de juiste grootte vertonen.

Door een bijdrage vanuit de maatschappelijke betrokkenheid van de Stichting Belangenbehartiging Bedrijventerreinen de Liemers (Bello) en Securitas en een bijdrage van BeleefAV is de aanschaf mogelijk gemaakt.