Akte voor "recht van opstal".

01-01-1970MatchgroepVraagGerealiseerd
De akte passeert 20 juni bij kantoor Prick en van Houtum.  De kosten zijn echter te hoog voor de stichting.
Vandaar het verzoek om medewerking om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Notaris Prick en van Houtum heeft hieraan meegewerkt.