St Antoniusgilde statuten wijziging bij een notaris

05-07-2020MatchgroepVraagGerealiseerd
Dit jaar zal in de ledenvergadering het voorstel van het bestuur behandeld worden om de lidmaatschappen te veranderen. Dit heeft als gevolg dat ook dames en jeugd lid van de vereniging kan worden.
Vorig jaar is in de vergadering unaniem gestemd mogelijk te maken mits het bestuur met een goed voorstel komt. Dit alles met het oog op de huidige tijd en gericht op de toekomst.
Komt dit in mei door de ledenvergadering ( wat de verwachting is van wel) dan zullen de statuten volledig herzien moeten worden. Hierin vragen wij een bijdrage (met gesloten beurs) van uit Liemers uitdaging. Kunnen jullie ons in contact brengen met een notaris welke dit kosteloos voor de vereniging zou willen doen.
De laatste grote wijziging aan de statuten stamt uit de jaren '80.

Momenteel wordt deze aanvraag voorgedragen aan een notaris en is er een matcht met Notariskantoor Van der Reijt en Reijenga in 's Heerenberg