In de pers: Nieuwe rol voor Sylvia Verhaar bij de Liemerse Uitdaging

Deze maand legt de manager van de Liemerse Uitdaging, Sylvia Verhaar, na vijf jaar haar functie neer. Zij blijft als nieuw bestuurslid nog wel betrokken bij dit bedrijvennetwerk. Audrey Jeurissen is haar opvolgster.

Jeurissen heeft een ondernemersachtergrond en heeft veel affiniteit met vrijwilligerswerk; een prima basis voor deze functie. Ze draaide al een aantal maanden mee in de organisatie. “Regio de Liemers heeft veel maatschappelijk betrokken ondernemers, die zich graag – zonder dat daar geld aan te pas komt – inzetten voor lokale verenigingen en stichtingen. Daar krijg je echt energie van. Super, dat ik daar als manager een bijdrage aan mag leveren.”

Vertrekkend manager Verhaar blikt trots terug op de afgelopen vijf jaar. Ze stond sinds het ontstaan van de Montferlandse Uitdaging (in 2013-2014) aan de wieg van de regionale ontwikkeling van de Uitdaging. In 2016 gingen de Montferlandse Uitdaging en de in 2015 opgerichte Duivense Uitdaging samen op in de Liemerse Uitdaging. Deze samenwerking resulteerde (tot en met 2017) in 744 matches met een maatschappelijke waarde van € 876.230,00.

Verhaar neemt nu de positie over van vertrekkend bestuurslid Axel Jansen. Aletta Laarberg van Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars vult de vacature in, die ontstond na het vertrek van bestuurslid Gerrie Gerrits. Het bestuur van de Liemerse Uitdaging bestaat hierdoor nu uit: Jan Ummenthum (voorzitter), John Aaldering (penningmeester), Rianne de Jong (secretaris), Dirk Hoogland, Aletta Laarberg, Sylvia Verhaar en Harald Wiggers.

De stichting Liemerse Uitdaging is een bedrijvennetwerk dat bemiddelt tussen vragen van maatschappelijke organisaties en het aanbod in Menskracht, Materialen en Middelen van het bedrijfsleven in de Liemers. De matchgroepen en het bestuur van de Liemerse Uitdaging bestaan uit mensen uit het lokale bedrijfsleven. Zij zetten vanuit verschillende disciplines gratis hun know-how en netwerk in. Op deze manier stimuleert en organiseert de Liemerse Uitdaging maatschappelijk betrokken ondernemerschap.