Koning opent de 65ste Uitdaging in Zoetermeer

Vrijdag 17 maart 2017 verricht Zijne Majesteit de Koning de openingshandeling voor de 65ste Uitdaging in Zoetermeer. De openingshandeling wordt verricht tijdens een feestelijke bijeenkomst op het sportpark Bentwoud van de Zoetermeerse voetbalvereniging sv DSO. Het programma bestaat uit het vieren van de successen van de door de Uitdaging bereikte resultaten voor de samenleving.

De Zoetermeerse Uitdaging is de 65ste die tot stand komt. De voetbalvereniging stelt het sportpark en organisatie ter beschikking en wil daarmee een welkom geven aan de Zoetermeerse Uitdaging en haar succes wensen met de missie om de leefbaarheid in Zoetermeer te vergroten. De bijeenkomst wordt bijgewoond door betrokkenen van de Uitdaging. Het ontstaan en de ontwikkeling wordt geschetst en de resultaten worden gevierd.

De Uitdaging is deelnemer aan de derde editie van het Groeiprogramma van het Oranjefonds en is tevens de grootste groeier uit deze editie van het programma. Veel lokale bedrijven willen wel ‘iets’ met maatschappelijke organisaties, maar weten niet altijd hoe. De Uitdaging stimuleert de betrokkenheid van deze partijen en biedt ze handvatten. Het doel is samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties om de leefbaarheid van de lokale samenleving te vergroten. De Uitdaging bemiddelt tussen de vraag en aanbod van materialen (spullen) en menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Het bijzondere van de Uitdaging is dat het de slagkracht van het ondernemerschap verbindt met sociaal maatschappelijke organisaties. Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) krijgt handen en voeten en wordt maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO).