Kinderboerderij Rosorum zoekt bestuursleden

29-01-2021KennisbankVraagOpen
De bekende kinderboerderij in Zevenaar is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden. Draag jij de organisatie een warm hart toe en zou je graag wat meer betrokken willen zijn bij de stichting? Dan is dit je kans. Zie onderstaande vacature van de kinderboerderij voor meer informatie:

Kinderboerderij Rosorum zoekt bestuursleden
Stichting Kinderboerderij Zevenaar stelt zich ten doel het respect, de verantwoordelijkheid en de zorgzaamheid van kinderen voor (huis)dieren, voor de natuur en voor de samenleving te bevorderen. De stichting tracht dit doel te bereiken door het op professionele wijze aanbieden en begeleiden van mogelijkheden aan kinderen (en hun ouders, verzorgers en begeleiders) om in hun directe woon- en leefomgeving op een kind- en diervriendelijke manier, spelenderwijs, in de directe omgang met en verzorging van dieren, hun kennis en ervaring te vergroten op een kinderboerderij.
Kinderboerderij Rosorum is ook een ontmoetingsplaats voor de inwoners van de gemeente Zevenaar en helpt daarmee de sociale cohesie in de gemeente te vergroten.

Onze visie:
Wij willen dat de kinderboerderij een plek is waar educatie en recreatie samensmelten in een beleving waar het duurzaam omgaan met de natuur om ons heen centraal staat. Gedragen door de gemeenschap, voor de gemeenschap.

Het huidige bestuur bestaat uit drie onbezoldigde personen. Daarom zijn we met spoed op zoek naar nieuwe collega’s die mede verantwoordelijkheid willen dragen voor de organisatie van de kinderboerderij.

Met name zoeken wij mensen met:

  • een bouwtechnische achtergrond, om leiding en structuur te brengen in projecten van groot onderhoud, renovatie en nieuwe projecten;

  • affiniteit met sponsorwerving, om sponsorgelden en subsidies binnen te halen;

  • affiniteit en kennis van PR en communicatie, om leiding en structuur te brengen in de diverse communicatie; uitingen als informatieborden, het uitbrengen van een informatieboekje, nieuwsbrieven (intern extern), social media de pers en de website;

  • affiniteit en kennis van educatie en activiteiten, om leiding te geven aan het ontwikkelen van educatief materiaal, opzetten van, educatieve projecten, activiteiten en evenementen.


Wat verwachten wij van een bestuurslid:

  • Een groot sociaal netwerk dat ingezet kan worden ten behoeve van de kinderboerderij

  • Kennis hebben van de mentaliteit die heerst binnen een vereniging is een groot voordeel.

  • Weten wat er binnen de organisatie gaande en nodig is. Hoewel de kinderboerderij een stichting is, is er veel overleg met de vrijwilligers die verschillende achtergronden hebben. Goed met deze mensen omgaan is een must.

  • Een enthousiaste en pro-actieve houding

  • Affiniteit met de doelstelling van de stichting


Stichting Kinderboerderij Zevenaar beheert kinderboerderij Rosorum aan de Methen 2b in Zevenaar.
Bent u geïnteresseerd of heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op via kinderboerderijzevenaar@gmail.com

Pin It on Pinterest