Hulp om Stichting KunstKafee Zevenaar op te richten

04-10-2020MatchgroepVraagOpen
Voor KunstKafee Zevenaar/De Liemers vragen wij de oprichting van een stichting en inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Beschrijving van het initiatief:

Het online platform voor kunstbeoefenaars met echte wereld activiteiten.

Het platform beoogd zichtbaarheid voor de kunstenaar te faciliteren en sociale verbinding te bevorderen. De activiteiten zullen divers zijn. Gedacht wordt aan bijeenkomsten om met elkaar in contact komen, (creatieve) samenwerking versterken, gezamenlijk naar buiten treden, Een Atelierroute en (Eu-)regionale uitwisseling behoort tot de mogelijkheden. Daarnaast kan het platform en rol spelen bij collectieve belangenbehartiging.

Het platform is toegankelijk voor kunstenaars en kunstbeoefenaars van alle niveaus en diverse kunstuitingen. Zo kunnen naast beeldend kunstenaars ook muzikanten, dansers, schrijvers, acteurs en anderen zich presenteren op het platform.

De kunstenaar in Beeld
De basis van het platform voor en door kunstenaars wordt gevormd met “de kunstenaar in beeld”. Aan de kunstenaar wordt de gelegenheid geboden, in de vorm van een interview, naar buiten te treden en te spreken over het kunstenaarschap; hoe of waar het is ontstaan; en hoe het de weg naar het kunstenaarschap is verlopen. Vervolgens kan er met geïnteresseerde bezoekers van het KunstKafee, live verder worden ingegaan op het werk en de visie van de kunstenaar.

Initiatiefnemer
De bedenker van KunstKafee Zevenaar/De Liemers is een lokale kunstenaar. Een bekend gezicht in de Zevenaarse kunstscene. Zij heeft betrokken geweest bij verschillende kunstactiviteiten en uitingen in Zevenaar. De bedenker heeft diverse projecten bij Liemers Museum, Caleidoz, 4ALL en Nationale Straatspeeldag creatief begeleid.

Businesscase
Bij de initiële vormgeving van de plannen is samengewerkt met collega-kunstenaars en ervaren ondernemers. Vergelijkbare initiatieven en bestaande mogelijkheden zijn tegen het licht gehouden. Bovenal is gekeken naar de behoefte bij kunstbeoefenaars. De bestaande omgeving biedt onvoldoende de zaken waar het KunstKafee zich op richt. Kunstwerk De Liemers, lokale organisatie voor het aanbieden van kunst en kunsteducatie, kan een goede samenwerkingspartner zijn, maar is niet geschikt als een platform zoals KunstKafee dit beoogd te zijn. KunstKafee voorziet in een grote behoefte bij kunstenaars.

Financiën
Ten behoeve van de financiële huishouding, duurzame opzet en organisatie wordt gekozen om KunstKafee als stichting vorm te geven. De stichting dient een bestuur te krijgen met voeling voor kunstenaarschap en de tentakels in de wereld van kunstbeoefenaars. Daarnaast wordt een (parttime) directeur overwogen voor het managen van de activiteiten en externe representatie. De stichting dient te worden opgezet als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze status zal fondsenwerving voor de financiering van activiteiten zoals “Kunstenaar in beeld” en “Atelierroute” vereenvoudigen. Voor de organisatie van opleidingen en workshops door kunstenaars en tentoonstellingen kan worden samengewerkt met Kunstwerk De Liemers.

De aanvraag ligt momenteel bij lokale notaris ter beoordeling

Pin It on Pinterest