Heeft u vragen over de Liemerse Uitdaging, neemt gerust contact op met Audrey Jeurissen, manager.
info@liemerseuitdaging.nl of telefoon 06-30282871

Hieronder vindt u alle betrokkenen zonder wie de Liemerse Uitdaging niet kan functioneren:

Founders & sponsors

Founders ondersteunen de Liemerse Uitdaging met financiële middelen zodat wij ons werk kunnen doen: gemeente Duiven,  gemeente Montferland, gemeente Westervoort, gemeente Zevenaar, Rabobank Arnhem e.O. en Kinkelder B.V.

Daarnaast maken de “vrienden van de Liemerse Uitdaging” ons werk mogelijk.

Samenwerking

Voor o.a. het bereiken van de doelgroep ‘maatschappelijke organisaties’ werken we nauw samen met de lokale welzijnsorganisaties: CaleidozWelcom en Mikado

Ondersteuners

Bedrijven en organisaties die zich inzetten voor de Liemerse Uitdaging om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen mogelijk te maken. Zij doen dit op een concrete en praktische manier door gratis hun producten en/of diensten aan te bieden.

Matchgroepen

Groep lokale ondernemers waar aanvragen besproken worden en bedrijven gezocht om deze aanvragen in te vullen. Hier worden de matches gemaakt! Het zijn mensen uit het bedrijfsleven met een groot netwerk, dat zij bereid zijn open te stellen om aanvragen te realiseren en praktisch ingestelde mensen die iets tot stand willen en kunnen brengen. Krijgen 1 uur per week in de tijd van de werkgever voor werk voor de Liemerse Uitdaging

De Liemerse Uitdaging werkt met 3 matchgroepen:  Duiven/Westervoort, Montferland en Zevenaar/Rijnwaarden. De leden van de matchgroep vindt u hier.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting houdt toezicht op en faciliteert de manager en werft de founders en de sponsors

Jan Ummenthum (voorzitter), Rabobank Arnhem e.O.

John Aaldering (penningmeester), AT Verzekeringen

Rianne de Jong (secretaris), IT Motive Group, secretaris

Aletta Laarberg, Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars

Dirk Hoogland, Woonstichting Vrijleve

Harald Wiggers, Liemers College

Sylvia Verhaar voormalig manager Liemerse Uitdaging

Adviesgroep

Adviseert gevraagd en ongevraagd het bestuur over trends en ontwikkelingen in het sociaal-maatschappelijke veld, zodat de Uitdaging eventueel haar werkwijze, doelgroepen of producten kan aanpassen.

Pascal van der Maas, directeur-bestuurder Welcom

Bert Frölich, directeur Liemers Kunstwerk!

Johannes Goossen, wethouder gemeente Duiven

Anita van Loon, wethouder gemeente Zevenaar

Martin Som, wethouder gemeente Montferland

Hans Sluiter, wethouder gemeente Westervoort

José Verlaan, manager Mikado

Chris van de Ven, directeur De Ogtent

Léon Lucas, voorzitter centrale directie Candea College

Marlie Vennegoor, directeur bestuurder Caleidoz

Ambassadeurs

Door goede samenwerking met onze partners en ambassadeurs kunnen we nog meer verenigingen en stichtingen verder helpen.

Rik de Lange, burgemeester gemeente Duiven

Henk Dekker, voorzitter Lindus

Wij prijzen ons gelukkig met al deze ambassadeurs van het werk van de Liemerse Uitdaging. U kunt met elk van hen contact opnemen voor een enthousiaste testimonial.