Werkwijze

De formule is eenvoudig en effectief. Verzoeken van maatschappelijke organisaties worden gedaan op deze website (button ‘Aanvraag indienen’). Al deze aanvragen worden voorgelegd tijdens de bijeenkomsten van de matchgroepen:  lokale ondernemers. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken welk bedrijf de vraag met gesloten beurs zou kunnen invullen.
De belangrijkste criteria voor de aanvragen:
1. Het mag niet vanuit commercieel oogpunt worden gedaan
2. Het moet de leefbaarheid in de Liemers op korte of langere termijn ondersteunen
3. Binnen de interne organisatie van de aanvragende partij zijn geen of onvoldoende mogelijkheden (eigen diensten/kennis/middelen) aanwezig om tot realisering van de aanvraag te kunnen komen.

Daarnaast komt er regelmatig aanbod binnen van bedrijven die hun maatschappelijk betrokken ondernemerschap willen vormgeven. Voor deze bedrijven wordt een passende vraag vanuit het maatschappelijk veld gezocht.

Kijk voor een overzicht aanvragen en matches onder Vraag en Aanbod en dan onder ‘Gerealiseerd’ en ‘Spullenbank’. Niet alle matches staan hierin vermeld, dit ivm de wet op de privacy en/of de wens van de aanbieder om anoniem te blijven.

Met het realiseren van matches maakt de Liemerse Uitdaging verbindingen tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven.