Wat kan ik als maatschappelijke organisatie doen?

Als stichting of vereniging kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij uw maatschappelijk werk. Bijvoorbeeld een aanvraag in het kader van een speciale avond of project. Of misschien wilt u een aanvraag doen bij één van onze vaste lopende projecten, zoals bijvoorbeeld de Spullenbank.

Soms bent u als maatschappelijke organisatie niet alleen ontvanger, maar kunt u ook aanbieder zijn. Bijvoorbeeld als u aangeboden materiaal door wilt spelen naar andere stichtingen en/of verenigingen. Dat horen wij ook graag van u!

Aanvragen worden door onze matchgroepen besproken. Zij bepalen of de aanvraag voldoet aan de criteria en dus de uitdaging wordt aan gegaan. De matchgroepen komen in 2019 bijeen op de volgende data:

Matchgroep Duiven/Westervoort
14 maart 2019
6 juni 2019
5 september 2019
5 december 2019

Matchgroep Zevenaar
18 maart 2019
3 juni 2019
2 september 2019
2 december 2019

Matchgroep Montferland
19 maart 2019
4 juni 2019
3 september 2019
3 december 2019

U kunt uw aanvragen op het gebied van Menskracht en Materialen doen via de button Aanvraag indienen op het homepage, uiterlijk 4 dagen voor de hierboven genoemde data.

Als maatschappelijke organisatie kunt u uw vraag (of aanbod) tot twee weken voorafgaand aan de matchgroep bijeenkomsten indienen via het speciale formulier op onze website.

Onder ‘Spullenbank’ en ‘Gerealiseerd’ vindt u de gerealiseerde matches.