Wat kan ik als maatschappelijke organisatie doen?

Als stichting of vereniging kunt u een aanvraag indienen voor ondersteuning bij uw maatschappelijk werk. Bijvoorbeeld een aanvraag in het kader van een speciale avond of project. Of misschien wilt u een aanvraag doen bij één van onze vaste lopende projecten, zoals bijvoorbeeld de Spullenbank.

Soms bent u als maatschappelijke organisatie niet alleen ontvanger, maar kunt u ook aanbieder zijn. Bijvoorbeeld als u aangeboden materiaal door wilt spelen naar andere stichtingen en/of verenigingen. Dat horen wij ook graag van u!

Aanvragen worden door onze matchgroepen besproken. Zij bepalen of de aanvraag voldoet aan de criteria en dus de uitdaging wordt aan gegaan. De matchgroepen komen in 2018 bijeen op de volgende data:

Matchgroep Duiven/Westervoort
15 maart 2018
14 juni 2018
6 september 2018
6 december 2018

Matchgroep Zevenaar
19 maart 2018
11 juni 2018
3 september 2018
3 december 2018

Matchgroep Montferland
20 maart 2018
12 juni 2018
4 september 2018
4 december 2018

U kunt uw aanvragen op het gebied van Menskracht en Materialen doen via de button Aanvraag indienen op het homepage, uiterlijk 2 weken voor de hierboven genoemde data

Als maatschappelijke organisatie kunt u uw vraag (of aanbod) tot twee weken voorafgaand aan de matchgroep bijeenkomsten indienen via het speciale formulier op onze website.

Onder ‘Spullenbank’ en ‘Gerealiseerd’ vindt u de gerealiseerde matches.