Fantastisch resultaat over 2018

De Liemerse Uitdaging heeft het derde jaar van haar bestaan een prachtig resultaat geboekt.  Totaal 293 matches hebben we gemaakt waarmee een maatschappelijke waarde van een bijna € 280.560,- is gemoeid.

Alle matches zijn gemaakt door lokale bedrijven in de Liemers die zich belangeloos hebben ingezet voor verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven. Zij leverden hun kennis, kunde, extra handen, faciliteiten, spullen en meubels gratis aan verenigingen, stichtingen en burgerinitiatieven die om wat voor reden dan ook niet zelf in staat waren om het gevraagde te organiseren. Het ontbreken van voldoende financiën, kennis, netwerk of menskracht zijn redenen om een aanvraag bij ons te doen. Als deze aanvragen de leefbaarheid (van een grotere groep) in een woonkern ondersteunen én niet commercieel van aard zijn, gaan wij voor de aanvrager aan de slag om in onze netwerken een bedrijf te vinden dat dit vraagstuk wil helpen oplossen.

We noemen dit maatschappelijk betrokken ondernemerschap! In de Liemers waren afgelopen jaar 144 bedrijven, instellingen, gemeentes en welzijnsorganisaties bereid zich belangeloos in te zetten. Hartelijk dank voor deze geweldige inzet!

Bekijk hier onze jaarverslagen:

Jaarverslag 2018 Liemerse Uitdaging

Jaarverslag 2017 Liemerse Uitdaging

Jaarverslag 2016 Liemerse Uitdaging

Jaarverslag 2015 Montferlandse Uitdaging en Duivense Uitdaging

Het jaarverslag van de Montferlandse Uitdaging over het eerste jaar (2014).