Waarom een Beursvloer?
Voor maatschappelijke organisaties is het steeds moeilijker om vrijwilligers en fondsen te werven. Een zorgelijke maatschappelijke trend, terwijl er veel kansen onbenut blijven. Bedrijven en Maatschappelijke Organisaties hebben elkaar veel te bieden, meer dan op het eerste oog vaak lijkt. Beursvloer de Liemers springt hier op in. We brengen vraag en aanbod van vrijwilligerswerk bij elkaar door lokale bedrijven en serviceclubs te matchen met Maatschappelijke Organisaties. Of het nu gaat om kosteloze werkzaamheden of het beschikbaar stellen van materialen, middelen of faciliteiten, er is altijd een match te bedenken.

Wat de één te bieden of over heeft, is voor de ander vaak zeer gewenst.

Als deelnemer aan de Beursvloer:

  • bevordert u de maatschappelijke betrokkenheid;
  • doet u nieuwe contacten op en realiseert u samenwerkingsverbanden;
  • raakt u geïnspireerd en heeft u vooral veel plezier

Werkwijze
Om deel te kunnen nemen aan de Beursvloer dient u zich vooraf in te schrijven. Gebruik hiervoor ons aanmeldformulier. Deelname is gratis.

Op de Beursvloer
Na de muzikale opening hebben alle maatschappelijke organisaties en bedrijven een uur de tijd om met gesloten beurs te ‘handelen’.

De Beursvloer is opgedeeld in thema’s. Deze zullen later bepaald worden aan de hand van de aanvragen die binnen komen. Hierbij valt te denken aan o.a. materialen, klussen, communicatie, opleiding en faciliteiten.

Bedrijven staan op de Beursvloer met een passend aanbod. Medewerkers van maatschappelijke organisaties gaan in gesprek met de bedrijven en proberen een geslaagde match tot stand brengen. U kunt als maatschappelijke organisatie maximaal 3 hulpvragen indienen.

‘Durf te vragen’ biedt ruimte voor alle bedrijven die nog niet precies weten wat ze willen aanbieden of die juist een divers aanbod hebben. Vrager en aanbieder verrassen elkaar hier dikwijls.

Hoekmannen/-vrouwen
Tijdens de Beursvloer zijn meerdere hoekmannen en -vrouwen actief. Zij kennen het Liemerse bedrijfsleven van haver tot gort en weten precies wie er deelneemt en wat de hulpvragen zijn. De hoekmannen en -vrouwen helpen bij het leggen van contact en zorgen voor ondersteuning tijdens het matchen.

Matches realiseren
Leidt een contact tussen een Bedrijf en een Maatschappelijke Organisatie tot een gewenste samenwerking? Dan vullen beide organisaties een matchformulier in. Een notaris bekrachtigt deze matches. Goede afspraken maken over de afhandeling van de ‘deal’ is essentieel. Als de match officieel is vastgelegd krijgen beide partijen een kopie van het matchformulier per mail toegestuurd met de daarop gemaakt afspraken. Voorwaarde is dat alle matches binnen zes maanden na de Beursvloerdatum worden gerealiseerd.

Einde van de beurs
Een tweede muzikale act betekent het einde van de Beursvloer. Niet getreurd, veel matches komen tot stand in de aansluitende netwerkborrel of zelfs nog daarna.

Voorbeelden van Beursvloer-aanvragen
Een scoutingclub heeft hulp nodig bij de renovatie van de sanitaire ruimtes.
Een welzijnsorganisatie kan door bezuinigingen haar cliënten geen uitje meer bieden.
Een historische vereniging wil een boekje uitgeven en zoekt een tekstschrijver.

Informatie voor BedrijvenInformatie voor Maatchappelijke Organisaties