Waarom een Beursvloer?
Ondernemers vinden het in toenemende mate belangrijk een bijdrage te kunnen leveren aan het welzijn in hun lokale omgeving. Lastiger is vaak de concrete invulling hiervan, op welke wijze kan een ondernemer nu zijn maatschappelijke betrokkenheid realiseren?

Voor maatschappelijke organisaties is het steeds moeilijker om hun organisatie op alle fronten ‘in de lucht’ te houden. Er is behoefte aan materialen, vrijwilligers, kennis en advies, maar het is lastig om deze hulpvragen ingevuld te krijgen. Een zorgelijke maatschappelijke trend, terwijl er veel kansen onbenut blijven.

Bedrijven en Maatschappelijke Organisaties hebben elkaar veel te bieden, meer dan op het eerste oog vaak lijkt. Beursvloer de Liemers springt hier op in. We brengen vraag en aanbod bij elkaar door lokale bedrijven en serviceclubs te matchen met Maatschappelijke Organisaties. Of het nu gaat om kosteloze werkzaamheden of het beschikbaar stellen van materialen, middelen of faciliteiten, er is altijd een match te bedenken.

Wat de één te bieden of over heeft, is voor de ander vaak zeer gewenst.

Als deelnemer aan de Beursvloer:

  • bevordert u de maatschappelijke betrokkenheid;
  • doet u nieuwe contacten op en realiseert u samenwerkingsverbanden;
  • raakt u geïnspireerd en heeft u vooral veel plezier

Werkwijze
Om deel te kunnen nemen aan de Beursvloer dient u zich vooraf in te schrijven. Gebruik hiervoor ons aanmeldformulier. Deelname is gratis.

Aanmelden bedrijven (vanaf augustus 2019)

Aanmelden maatschappelijke organisaties (vanaf augustus 2019)

Op de Beursvloer
Na een ludieke opening hebben alle maatschappelijke organisaties en bedrijven een uur de tijd om met gesloten beurs te ‘handelen’.

De Beursvloer is opgedeeld in thema’s. Deze begin november bepaald worden aan de hand van de aanvragen die binnen komen. Hierbij valt te denken aan o.a. materialen, klussen, communicatie, opleiding en faciliteiten.

Bedrijven staan op de Beursvloer met een passend aanbod. Medewerkers van maatschappelijke organisaties gaan in gesprek met de bedrijven en proberen een geslaagde match tot stand brengen. U kunt als maatschappelijke organisatie maximaal 3 hulpvragen indienen. De hulpvragers leveren ook een (kleine) tegenprestatie, bijvoorbeeld een vermelding in een clubblad of website. Zo helpt u elkaar.

‘Durf te vragen’ biedt ruimte voor alle bedrijven die nog niet precies weten wat ze willen aanbieden of die juist een divers aanbod hebben. Vrager en aanbieder verrassen elkaar hier dikwijls.

Hoekmannen/-vrouwen
Tijdens de Beursvloer zijn meerdere hoekmannen en -vrouwen actief. Zij kennen het Liemerse bedrijfsleven van haver tot gort en weten precies wie er deelneemt en wat de hulpvragen zijn. De hoekmannen en -vrouwen helpen bij het leggen van contact en zorgen voor ondersteuning tijdens het matchen.

Matches realiseren
Leidt een contact tussen een Bedrijf en een Maatschappelijke Organisatie tot een gewenste samenwerking? Dan vullen beide organisaties een matchformulier in. Een notaris bekrachtigt deze matches. Goede afspraken maken over de afhandeling van de ‘deal’ is essentieel. Als de match officieel is vastgelegd krijgen beide partijen een kopie van het matchformulier per mail toegestuurd met de daarop gemaakt afspraken. Voorwaarde is dat alle matches binnen zes maanden na de Beursvloerdatum worden gerealiseerd.

Einde van de beurs
Een tweede act betekent het einde van de Beursvloer. Niet getreurd, veel matches komen tot stand in de aansluitende netwerkborrel of zelfs nog daarna.

Voorbeelden van Beursvloer-aanvragen
Een scoutingclub heeft hulp nodig bij de renovatie van de sanitaire ruimtes.
Een welzijnsorganisatie kan door bezuinigingen haar cliënten geen uitje meer bieden.
Een historische vereniging wil een boekje uitgeven en zoekt een tekstschrijver.

Informatie voor BedrijvenInformatie voor Maatschappelijke Organisaties