Grijp uw kans om goede zaken te doen

De maatschappelijke beursvloer is het leukste netwerkcadeau voor bedrijven, scholen, serviceclubs, stichtingen en verenigingen! Ontmoeten, matchen en samenwerken.

Hulpvraag
Bij een vereniging of stichting gaat veel tijd zitten in het organiseren van activiteiten, verlenen van allerhande diensten en het aansturen van de vrijwilligers. Vaak is het lastig om uw organisatie te verbeteren of (extra) fondsen te werven. Misschien heeft u incidenteel behoefte aan een ruimte, middelen, training, ondersteuning of advies op een bepaald gebied? Dan kan de Beursvloer voor uw vereniging of stichting een uitkomst zijn!

Aanmelden
Om deel te nemen aan BVDL dient u zich vooraf in te schrijven. *De inschrijving is inmiddels gesloten.

Waarom meedoen?
U ontmoet bij de Beursvloer ondernemers uit Liemers die iets willen betekenen voor een maatschappelijke organisatie in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen met wet- en regelgeving, hun bestuurlijke ervaring inzetten, specialistische expertise inbrengen, helpende handen leveren of hun eigen contacten benutten voor uw organisatie. Of wellicht stellen zij materialen of faciliteiten ter beschikking.

Op Beursvloer de Liemers onderhandelt u met bedrijven en serviceclubs om uw wensen in vervulling te laten gaan. Want wat de één heeft maar niet gebruikt of graag wil aanbieden, kan voor de ander van onschatbare waarde zijn. U bepaalt van te voren wat uw organisatie als tegenprestatie kan bieden: een artikel vermelden in uw nieuwsbrief, een heerlijke lunch verzorgen of kaartjes aanbieden voor een voorstelling. Een goede match hoort namelijk in evenwicht te zijn.

Waar en wanneer
Maandag 18 november 2019 – 16:30 uur – De Stek – Rijksweg 53 – Duiven
Na een feestelijke opening start om 17:00 uur de beurs in vraag en aanbod. Een drankje en een hapje staan klaar voor de inwendige mens. We sluiten het programma gezamenlijk af om 18:30 uur.

Meer weten? Informeer gerust bij:
Audrey Jeurissen
T: 06 30282871
E: info@liemerseuitdaging.nl

Zien wie er mee doet? Bekijk het hier

Bekijk hier de algemene werkwijze van de Beursvloer