Maatschappelijke organisaties
Is uw club, vereniging, stichting, school, of zorginstelling gevestigd in de gemeente Duiven, Montferland, Rijnwaarden, Westervoort of Zevenaar? Dan kunt u als maatschappelijke -non-profit- organisatie meedoen aan de Beursvloer de Liemers.

Hulpvragen
Bij een vereniging of stichting gaat veel tijd zitten in het organiseren van activiteiten, verlenen van allerhande diensten en het aansturen van de vrijwilligers. Vaak is het lastig om uw organisatie te verbeteren of (extra) fondsen te werven. Misschien heeft u incidenteel behoefte aan een ruimte, middelen, training, ondersteuning of advies op een bepaald gebied? Dan kan de Beursvloer voor uw vereniging of stichting een uitkomst zijn.

Om alle deelnemers dezelfde kansen te geven, mag elke organisatie maximaal 3 hulpvragen stellen tijdens de Beursvloer. Het gaat daarbij uitdrukkelijk om hulp in de vorm van bijvoorbeeld een ruimte, materialen, training, ondersteuning of advies op een bepaald gebied. Vragen om geld is uitgesloten.

Bedrijven uitdagen
Als maatschappelijke organisatie neemt u het initiatief om een geschikte aanbieder te vinden. Denk vooraf dus goed na over uw behoeften en bedenk een interessante, inspirerende en originele manier (borden, speciale kleding etc.) om uw hulpvraag bij de juiste partijen onder de aandacht te brengen. Hoe origineler u bent, hoe sneller u in beeld raakt bij mogelijk interessante gesprekspartners.

Tegenprestatie
Op de Beursvloer onderhandelt u met maatschappelijk betrokken bedrijven en serviceclubs om uw wensen in vervulling te laten gaan. Want wat de één over heeft, kan voor de ander immers van onschatbare waarde zijn. U bepaalt van tevoren wat uw organisatie als tegenprestatie kan bieden. Een goede match hoort namelijk in evenwicht te zijn. Voorbeelden van tegenprestaties:
– opname van naam en logo op uw website of in uw nieuwsbrief
– een ruimte beschikbaar stellen
– kaartjes aanbieden voor een voorstelling of rondleiding
– helpende handen bieden, bijvoorbeeld een oprit onkruidvrij maken of een gevel wassen
– workshop voor medewerkers

Vindt u het lastig om een tegenprestatie te bedenken? Geen nood, neem contact met ons op, wij denken graag met u mee.

Aanmelden
Om deel te nemen aan de Beursvloer is aanmelden verplicht. Er zit een maximum aan het aantal bezoekers, vol = vol. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Op de Beursvloer loopt u rond tussen de verschillende bedrijven. Er is geen ruimte voor eigen stands. Per maatschappelijke organisatie kunt u met 2 personen en maximaal 3 hulpbehoeftes/vraagstukken deelnemen aan de Beursvloer. Op de Beursvloer zijn meerdere hoekmannen en -vrouwen actief die u helpen met leggen van contacten.

Meld u hier aan (inschrijven vanaf augustus 2019)

Meer weten? Informeer gerust bij:
Audrey Jeurissen
T: 06 30282871
E: info@liemerseuitdaging.nl